AUTONOMIA PERSONAL: Habilitats AUTO que cal promoure en els nostres fills … en un món de canvis

Els pares i mares no podem ni preveure-ho tot, ni preveure totes les habilitats que un fill pot necessitar al llarg de la seva vida. És per això que ens cal PROMOURE ELS PROGRAMES “AUTO” en els nostres fills: autoconeixement, autoaprenentatge, autoconfiança, automotivació, autocrítica,… promoure les habilitats per promocionar l’autonomia perquè ell pugui créixer i…