Vivim en un món plural que ens bombardeja contínuament amb infinitat d’informacions, idees, continguts, imatges…  I no és fàcil esdevenir un port segur per als nostres infants.

Tan presencial com online, les xerrades i les càpsules a les famílies i professionals poden ser quelcom que ens ajudi en aquest processos de discerniment i reflexió davant el món i allò que hi passa. Cuidar les famílies és important, perquè una família que funciona és un infant que funciona.

Aquí teniu propostes de XERRADES,  ESPAIS FAMILIARS,  CERCLES DE PARAULA PER A LES FAMÍLIES i TALLERS per ajudar-vos en aquest camí.

Xerrades

 • AGAFEM EL TREN DE PRIMÀRIA A SECUNDÀRIA.    10 -14 anys
 • AUTONOMIA, AUTOMOTIVACIÓ, AUTOAPRENENTATGE, AUTOCONTROL, AUTOESTIMA…   Habilitats AUTO  que cal promoure en els nostres fills … en un món de canvis.      Totes les edats.
 • BULLYING.  Què és  i què podem fer per prevenir-lo.  Totes les edats.
 • COM PORTEM LA CONVIVÈNCIA FAMILIAR? Viure i conviure en comunitat.   Totes les edats
 • COMUNICACIÓ NUTRITIVA: COMUNICACIÓ NOVIOLENTA dins la família.      Totes les edats
 • D’ÀVIES I AVIS,NÉTS I NÉTES I PARES i MARES!   Totes les edats
 • ELS CANVIS, LES PÈRDUES ,  ELS DOLS: promoure la resiliència familiar.   Totes les edats
 • EL PODER DELS RITUALS EN FAMÍLIA.  Totes les edats
 • ELS ADOLESCENTS … PODEN SER ENCANTADORS !   10 a 21 anys
 • ELS NOSTRES CONFLICTES DE CADA DIA. La mirada restaurativa: del control a la relació. Totes les edats
 • FOMENTAR UNA SANA AUTOESTIMA.      Totes les edats
 • GERMANS, CONVIVÈNCIA IMPOSSIBLE? Gelosia, rivalitats i baralles del dia a dia. Totes les edats
 • KIT D’EINES PER UNA CRIANÇA RESPECTUOSA I AMABLE.   Totes les edats   Nova xerrada!
 • MOTIVAR PER APRENDRE …    0-15 anys
 • PANTALLES AL PODER!      Totes les edats
 • QUÈ EN FEM DE LES EMOCIONS? Educació Emocional des de casa.    Totes les edats
 • QUINA FRUSTRACIÓ! L’ART DE CONREAR LA PACIÈNCIA, LA RESILIÈNCIA.     Totes les edats
 • QUINA POR! GESTIONAR LES SEVES PORS I LES NOSTRES!   0-10 anys Nova xerrada!
 • COACHING FAMILIAR I: ITF (Inspecció Tècnica Familiar) ESTILS FAMILIARS: MASSA AUTORITARI, MASSA PERMISSIU…? un espai de parada i reflexió per saber com i cap on anem.    Totes les edats
 • COACHING FAMILIAR II:  ITF (Inspecció Tècnica Familiar) VAN BÉ ELS NOSTRES FILLS? un espai de parada i reflexió per saber com i cap on anem.      6 -21 anys
 • COACHING FAMILIAR III:.ITF (Inspecció Tècnica Familiar) PARLEM DE LA NOSTRA MANERA DE FER DE PARES I MARES?…un espai de parada i reflexió per saber com i cap on anem.  Totes les edats
 • COACHING FAMILIAR IV: ITF (Inspecció Tècnica Familiar) LES TASQUES FAMILIARS… són cosa de tots?  Totes les edats
 • UNA MIRADA PROFUNDA: contes que ens ajuden a repensar la nostra tasca de fer de pares i mares.  Totes les edats

…. No trobeu el que busqueu??? No dubteu en demanar-m’ho!!!!

“Un vaixell es troba segur a port, però els vaixells no han estat construïts per això.”

Jonh A. Shedd

Si el que busques és vehicular un ESPAI FAMILIAR PER A PARES I MARES ofereixo aquest espai online per una criança amable i respectuosa. 

L’espai compta amb cinc sessions sincròniques online en horari de 20:00 a 22:00 amb una periodicitat segons necessitats de cada grup (opcionalment es poden fer més de cinc sessions). La formació inclou l’accés  a la plataforma moodle SERENDIPITAT on estan els materials de les sessions, un espai de consulta personal i un fòrum de debat.

 • Sessió 1 Passar la ITF: Inspecció Tècnica Familiar. Kit d’eines bàsiques per una criança respectuosa i amable.
 • Sessió 2 La convivència familiar: gestió emocional en el dia a dia, autoestima i vincle afectiu.
 • Sessió 3 Parlar i escoltar des de la Comunicació NoViolenta.
 • Sessió 4 Els conflictes de cada dia. Cercles de paraula.
 • Sessió 5 Els conflictes del dia a dia. Reunions restauratives.

Posa’t en contacte amb mi per articular-ho al vostre centre!

Tallers familiars amb infants, pares i mares dins i fora de l’aula!

 • CANTA LA SON CANTA LA GANA de 0-3 anys
 • SENSACIONS I RITMES DE PARAULA de 0- 5 anys
 • EMOCIONA’T de 3 a 7 anys