AUTONOMIA PERSONAL: Habilitats AUTO que cal promoure en els nostres fills … en un món de canvis

Els pares i mares no podem ni preveure-ho tot, ni preveure totes les habilitats que un fill pot necessitar al llarg de la seva vida. És per això que ens cal PROMOURE ELS PROGRAMES “AUTO” en els nostres fills: autoconeixement, autoaprenentatge, autoconfiança, automotivació, autocrítica,… promoure les habilitats per promocionar l’autonomia perquè ell pugui créixer i…

Memòria “Escola amb pares i mares” Consell Comarcal de La Selva: avaluació del servei i noves propostes

El present treball s’emmarca en l’àmbit dels Serveis Socials i basa la seva intervenció psicopedagògica en un diagnòstic – avaluació de l’Escola amb pares i mares del Consell Comarcal de La Selva durat l’any 2007. D’ell en podeu extreure i usar: – dades sociològiques – opinions sobre el fet educatiu, la família i la societat…

Comunicació familiar: Assertivitat en família.. és possible!?

Es pot ser ASSERTIU dins la família?. L’ASSERTIVITAT és l’estil comunicatiu pel qual som capaços de parlar amb els altres sense trepitjar els seus drets i sense que ens trepitgin els nostres!. Comunicar des de l’emoció i el sentiment sense culpabilitzar, sense assenyalar amb el dit, sense retrets, sense queixes… Pot ser possible dins l’àmbit…