Ja he transmès la nostra opinió, molt positiva sobre el vostre espectacle a 5 centres catalans amb qui tenim més relacions!