Xerrades i formació docent

Amb una llarga experiència com a formadora en centres públics i concertats, aquest són alguns dels cursos i assessoraments que ofereixo. 

Temàtiques relacionades amb:  l’acció tutorial, família-escola, entrevistes i comunicació, el creixement personal integral,  l’educació emocional, la comunicació, les relacions, la gestió positiva dels conflictes, el Pla de convivència, l’adolescència, el bullying i l’ assetjament escolar i les PRACTIQUES RESTAURATIVES. 

Formacions per a centres escolars com per a espais menjador, extraescolars i lleure..

  • Es poden realitzar les xerrades com a  càpsula formativa d’una sessió o diferents sessions. També com espai d’assessorament i  formació permanent.
  • Es poden triar diferents punts de cada programa en funció de les necessitats del centre.

Alguns exemples son:

L’ENFOCAMENT RESTAURATIU: CONVIVÈNCIA ESCOLAR I GESTIÓ POSITIVA DEL CONFLICTE

ASSETJAMENT ESCOLAR: PREVENCIÓ I ABORDATGE

EL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA DE CENTRE   

EL CONFLICTE FORMA PART DE LA VIDA HUMANA. I la convivència genera conflictes.

L’escola és un lloc privilegiat per aprendre a CONVIURE i a gestionar el dia a dia de manera pacífica, amable i restaurativa.

 Quan el conflicte s’enquista arriba la violència. VIOLÈNCIA, VANDALISME, DISRUPTIVITAT, CONFLICTES INTERPERSONALS … de què parlem exactament en l’assetjament? Com es pot prevenir? Això no són les bromes pesades de tota la vida? I les relacions abusives? Són el mateix?

Quin paradigma té el centre en la gestió dels conflictes: anàlisi dels conflictes, sancions, càstigs, conseqüències…

Com afrontem els conflictes?   Com ens comuniquem davant dels conflicte?

 

FAMÍLIA – ESCOLA: ENTREVISTES,PAUTES I ACTUACIÓ

Necessitem tenir un coneixement teòric – pràctic sobre la família actual (constitucions, estils familiars)  per aplicar aquest coneixements i ampliar la mirada en el tracte i l’observació dels nostres alumnes, per tal de tenir una visió més global (sistèmica) del comportament que nosaltres observem dels postres alumnes en el dia a dia.

Així podem adquirir petites pautes i normes consensuades a nivell d’equip davant de problemàtiques concretes que des de la vida familiar afecten directament al rendiment i funcionament dels nostres alumnes a l’aula i ser conscients de la nostra comunicació per facilitar la transmissió del nostre missatge a les famílies.

COMUNICACIÓ I ASSERTIVITAT EN EL DIA A DIA!

No es pot NO COMUNICAR, per això cal ser conscient de la nostra comunicació amb els alumnes, companys, família. Adquirir tècniques comunicatives que ens facilitin i ajudin en la transmissió del nostre missatge (assertivitat, escolta activa, preguntes ofertes, tancades i circulars,…) és una eina clau per la praxis diària.

 

LA GESTIÓ EMOCIONAL EN EL DIA A DIA!

En els darrers temps, cada cop més l’educació emocional ha anat prenent pes i protagonisme en l’educació. I és que hom s’adona que les emocions, el pensament i el cos formen una mateixa entitat indissoluble i que si cadascuna d’aquestes parts va  descoordinada de l’altre, el nostre creixement com a persones es veu malmès i la vida se’ns presenta més difícil! Per un costa, val la pena prendre consciència de les nostres emocions i veure com ens afecten, així com aplicar algunes estratègies de regulació emocional.

De l’altre… tenim suficient informació o formació per gestionar els conflictes i les emocions en el dia a dia de l’aula?

ADOLESCENTS 2.0. : Què fer amb els adolescents a l’hora de tutoria?.

Adolescència significa créixer… és una  etapa dins d’un procés. La primera diferenciació ve de la mà dels conceptes PUBERTAT i ADOLESCÈNCIA. Entrada ja la pubertat, el nostre cervell explosiona amb un munt de canvis físics, psicològics i mentals, tot caminant vers un pensament més abstracte i un augment de la capacita per raonar.  Al mateix temps però, el cervell emocional es descompensa i sovint les emocions i els sentiments ens “segresten” i no deixen que el cervell pugui actuar amb objectivitat.

L’adolescència és una etapa on prenem consciència de tres preguntes vitals: Qui soc jo? Com sóc jo? Què vull de fer?

Però, de tot el que els hi passa als nostres adolescents…  què és universal i què és cultural?

Recursos i eines per acompanyar L’orientació personal, escolar i vocacional de l’adolescent.

 

“L’art d’ensenyar és l’art d’ajudar a descobrir”

Mark Van Doren

Back to top