Memòria “Escola amb pares i mares” Consell Comarcal de La Selva: avaluació del servei i noves propostes

El present treball s’emmarca en l’àmbit dels Serveis Socials i basa la seva intervenció psicopedagògica en un diagnòstic – avaluació de l’Escola amb pares i mares del Consell Comarcal de La Selva durat l’any 2007. D’ell en podeu extreure i usar: – dades sociològiques – opinions sobre el fet educatiu, la família i la societat…