Perquè hem de repetir les coses els fills tantes vegades? Aquesta és una pregunta recurrent en el dia a dia de les escoles de famílies i a les xerrades. Heus ací algunes idees que us poden ajudar! PRIMER: educar és repetir. Hi ha un tant per cent de repeticions diàries de progenitors i educadors que […]

més