Va ser un llibre i una pel.lícula que em va captivar, així que vaig decidir treballar-la pensant en adolescents (crèdit variable, tutories, ciutadania, catequesi, agrupaments, filosofia,..) i adults.
El material està dividit en tres grans blocs:
A. Bloc 1: Diàleg intereligiós
B. Bloc 2: El sentit del dolor i la pèrdua: fe, esperança i transcendència
C. Bloc 3: La naturalesa humana, la naturalesa animal
D. Bloc 4: Les dues històries
El podeu usar esmentant la font i desitjo que us sigui útil!
La_vida_de_Pi-316210173-large
lavidadepi_materialdidactic_MhelenaTolosa