Nous paradigmes educatius. COMPETÈNCIA GLOBAL relacionada amb les SOFT SKILLS (habilitats socials entre d’altres https://es.wikipedia.org/wiki/Soft_skills). L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) defineix la competència global com la capacitat d’examinar i apreciar diferents perspectives i visions del món a escala local, nacional i internacional, desenvolupant les habilitats necessàries per mantenir interaccions obertes i respectuoses amb persones de diferents cultures i contextos socioeconòmics, actuant sempre en pro del bé comú i el desenvolupament sostenible (OCDE, 2018).
Impecable resum aquí:
https://www.educaixa.com/…/21253b31-2b84-ac1c-e291-17ee5701…

Material pràctic per a la tutoria:

https://www.educaixa.com/documents/10180/0/How+to+be+a+global+thinker.pdf/1e81fe95-f767-7db1-c10a-8bb0fe747cdf?t=1564563732660

Usant la Competència global afegiré que té gràcia el punt de l’informe on diu: per treballar la COMPETÈNCIA GLOBAL una activitat a l’aula pot ser “Investigar periòdicament en grup i de manera individual els successos importants de caràcter polític, econòmic, cultural i ecològic a l’aula”.
Ara com ara, al país on vivim, això pot ser titllat d’adoctrinament.