Aquests darrer capítol de la temporada va dedicat a la resolució dels conflictes, una ensenyança que serà útil a infants i joves per a tota la seva vida. Com es treballa des de les escoles? I des de casa? Les expertes del programa d’avui, la Maria Helena Tolosa i l’Alba Castellví, observen que és important començar des de ben petits. Moltes escoles ja tenen desenvolupat els plans de convivència, que seran obligatoris a tots els centres l’any 2020. Anem al INS Mercè Rodoreda, a l’Hospitalet de Llobregat, un centre pioner en la mediacíó entre iguals. Assistim a una sessió de mediació entre joves. També visitem Sant Adrià de Besòs, on l’ajuntament ha desplegat un projecte comunitari per apropar les escoles a la xarxa associativa del municipi. La figura que connecta els diferents agents és la mediadora, amb qui passem una jornada a l’INS Manuel Vázquez Montalbán, per veure com treballen els mediadors i mediadores de l’institut.

I les conclusions d’aquest darrer programa són:

 1. Els conflictes són inevitables.
 2. Cal educar per gestionar-los bé
 3. Des de casa, cal donar importància a aquest tema
 4. Comencem des de ben petits!
 5. A Secundària hi ha nombrosos motius de discriminació
 6. Donar eines a infants i joves perquè puguin gestionar conflictes
 7. Als centres educatius hi ha Plans de convivència…
 8. … i equips de mediadors
 9. No és fàcil detectar un problema de convivència en el fill/a
 10. Parlem amb el tutor/a!
 11. La tasca de mediador/a ajuda molt a madurar als joves
 12. És important seguir acompanyant els fills/es a l’ESO
 13. Observem els fills en situacions socials
 14. Eduquem mitjançant l’exemple
 15. No deixem mai d’educar en valors