El més de setembre és un bon mes per fer una ASSEMBLEA FAMILIAR i replantejar en retrospectiva:

  • Com va anar el curs anterior?
  • Què va funcionar i què no?
  • Què volem continuar fent?
  • Què voldríem deixar de fer?
  • Què podem començar a fer?
  • Què demanaries als membres de la teva família?
  • Què pots oferir als membres de la teva família? A què et pots comprometre enguany?

Paral·lelament, us faig arribar un material fantàstic per si voleu fer la revolució i penseu que la col·laboració a casa és un tema a replantejar.

Animeu-vos. Si us cal contestar alguna de les següents preguntes, no dubteu. Fotocopieu el material, feu-lo arribar als membres de la vostra família, organitzeu una reunió familiar i… que la força us acompanyi.

1  A partir de quina edat és lícit que els pares es sacrifiquin (es privin del seu oci i  benestar) perquè els fills s’ho passin bé (tinguin oci)?

2  Què puc deixar de fer jo (mare/pare) que ja poden fer ells (fills/filles)?

Un aspecte apassionant del qüestionari de puntuació de la implicació dels diferents membres de la família en les tasques és les diferents percepcions que hom té de la seva implicació.

No perdeu la calma, generalment sempre hi ha qui fa 2 i està convençut que el seu 2 és un 4. En aquests casos, recomano una recollida de dades la més objectiva possible per fer conscient les percepcions inconscients. Però no sempre és garantia de diàleg raonable. Especialment en segons quines edats on la percepció està lleugerament esbiaixada per subjectivismes emocionals i egocèntrics.