El present treball s’emmarca en l’àmbit dels Serveis Socials i basa la seva intervenció psicopedagògica en un diagnòstic – avaluació de l’Escola amb pares i mares del Consell Comarcal de La Selva durat l’any 2007.

D’ell en podeu extreure i usar:
– dades sociològiques
– opinions sobre el fet educatiu, la família i la societat actual dels participants
– un qüestionari per usar com a inici de dinàmica en Escoles de Pares i Mare i formació docent
– un model d’enquesta amb preguntes obertes referit a la família i el fet d’EDUCAR.

Per referenciar els qüestionaris,enquestes o comentaris:
M. Helena Tolosa Costa – Avaluació del servei i noves propostes d’Escoles de Pares i Mares – Pràcticum Psicopedagogia_UOC 2007

MEMÒRIA _Avaluació i propostes d’escoles de pares i mares_ Comarca de La Selva_MHTolosa