Assessorament individual i familiar

L’ASSESSORAMENT FAMILIAR

L’assessorament familiar s’orienta a resoldre dubtes i orientar la família cap el desenvolupament de pautes educatives que permetin la millora de la convivència familiar, establir hàbits i rutines i la millora de les competències parentals. ….  Perquè  ens cal OCUPAR-NOS, del que ens importa…  i no només PRE-OCUPAR-NOS!

Elaborem amb la família,  un pla personal d’objectius adients a les necessitats de la seva pròpia trajectòria vital. Treballem amb la parella o un dels dos i , en alguns casos es pot incloure els fills per acordar pactes o mediar situacions conflictives. A partir de l’assessorament individual amb tècniques pròpies del coaching, la teràpia familiar sistèmica, per escoltar i orientar les famílies vers la recerca de les seves respostes i solucions.

CONSULTES FAMILIARS ON LINE – Plataforma ZOOM

 

La vida és com un piano, les tecles blanques representen els moments feliços, les negres els moments tristos. Però juntes toquen la melodia de la vida.

Back to top